Artigo gummigolv nu hos SundaHus

Artigo gummigolv nu hos SundaHus

 

Vi arbetar ständigt med att kunna erbjuda våra kunder miljömässigt hållbara golv. Som ett led i detta har vi låtit miljöbedöma våra gummigolv från Artigo i SundaHus vilket resulterat i riktigt bra resultat. SundaHus utför hälso- och miljöbedömningar av byggvaror enligt av dem fastställda kriterier. Genom att söka på ’Artigo’ får man fram de bedömda produkterna.