Carlanderska sjukhuset – med nya golv från FalckDesign

Carlanderska sjukhuset – med nya golv från FalckDesign

Sjukhuset byggdes 1927 med donationer från två familjer Carlander och fungerade som ett privat sjukhem i Göteborg. Idag är Carlanderska ett modernt sjukhus med ett stort utbud av specialistvård.

2014 tog man beslutet att bygga ut sjukhuset med en tillbyggnad på 7.000 kvm. Efter tre år står nu den nya byggnaden färdig och är uppförd i samma stil som det gamla sjukhuset. De båda huskropparna binds stilfullt samman av en gångbro gjord av glas.

”Vi ser det nya huset som en yngre kusin som kompletterar och avslutar den ursprungliga anläggningen. Balansgången är att maxa lokalerna för de mest teknikintensiva verksamheterna, samtidigt som vi säkerställer den kulturhistoriska miljön.”
Säger ansvariga arkitekter Roger Johansson och Ulla Antonsson.

Den nya tillbyggnaden innefattar bl.a. nya röntgen- och operationssalar samt en restaurang. White arkitekter fick uppdraget att skapa den nya tillbyggnaden. Till alla allmänna ytor valde man Pearlazzo Pur, en homogen plastmatta i en grå specialfärg. Till våtutrymmen valdes Polysafe Verona Pur, en halksäker plastmatta i standardkulör. Båda mattor från FalckDesign AB.

KOMBINERA FÖR BÄSTA SÄKERHET

Till projektet på Carlanderska sjukhuset valde man en homogen plastmatta till de allmänna utrymmena och en färganpassad halksäker matta till utrymmen med risk för väta och spill av vätska. Vår homogena plastmatta Pearlazzo Pur har en bred kollektion av högsta slitstyrka med ett färgspektra nära vår halksäkra kollektion Polysafe Verona Pur. Polysafe Verona Pur har dessutom en halksäkerhet som garanteras genom hela golvets livslängd då de halksäkra granulaterna förekommer genom hela golvets tjocklek.

icon box image

SE HELA FÄRGSPEKTRAT HÄR

Titta närmre på hur Pearlazzo Pur och Polysafe Verona Pur matchar varandra